2400437743-066 - TRƯỜNG MẦM NON NINH SƠN

TRƯỜNG MẦM NON NINH SƠN
Mã số thuế 2400437743-066
Địa chỉ Ninh Sơn - Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.
Người đại diện Đoàn Thị Tuyết Mai
Ngày hoạt động2009-03-26
Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa
Loại hình DNĐơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
Tình trạngĐang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Cập nhật mã số thuế 2400437743-066 lần cuối vào 2022-05-21 10:56:58. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Mã số thuế chi nhánh


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VIỆT YÊN

Mã số thuế: 2400437743
Người đại diện: Đỗ Hương
TT Bích Động - Thị trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG NINH

Mã số thuế: 2400437743-001
Người đại diện: Lê Thu Hà
Thôn Hoàng Mai - Xã Hoàng Ninh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-002
Người đại diện: Nguyễn Thị Quỳ
Thôn Vân Cốc - Xã Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỰ LẠN

Mã số thuế: 2400437743-003
Người đại diện: Nguyễn Thanh Bình
Thôn Quán Rãnh - Xã Tự Lạn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN HÀ

Mã số thuế: 2400437743-004
Người đại diện: Nguyễn Văn Long
Vân Hà - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2400437743-005
Người đại diện: Đoàn Quốc Phú
Trung Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÍCH SƠN

Mã số thuế: 2400437743-006
Người đại diện: Chu Trọng Hùng
thôn Tự, xã Bích Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2400437743-007
Người đại diện: Tô Phương Lan
Thôn Kẹm - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG MAI

Mã số thuế: 2400437743-008
Người đại diện: Nguyễn Văn Phúc
Xuân Lạn - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NẾNH

Mã số thuế: 2400437743-009
Người đại diện: Ngô đức Hiển
thị trấn Nếnh - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG MINH

Mã số thuế: 2400437743-010
Người đại diện: Chu Bá Thiềm
Quảng Minh - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHĨA TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-011
Người đại diện: Phạm Ngọc Luận
thôn Lai, xã Nghĩa Trung - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TĂNG TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-012
Người đại diện: Nguyễn Thế Thịnh
thôn Chùa, xã Tăng Tiến - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÂN NHÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-013
Người đại diện: Chu Bá Tuân
Bích động - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH SƠN

Mã số thuế: 2400437743-014
Người đại diện: Lê Thị Khánh Huyền
thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn - Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH

Mã số thuế: 2400437743-015
Người đại diện: Nguyễn Thị Hiệp
THôN KHả Lý THUợNG - Xã Quảng Minh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-016
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhập
thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÀ SỐ 1

Mã số thuế: 2400437743-017
Người đại diện: Thân Thị Mỹ
thôn Yên Viên, Vân Hà - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÀ SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-018
Người đại diện: Trịnh Thu Hương
thôn Thổ Hà, Vân Hà - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU SỐ 1

Mã số thuế: 2400437743-019
Người đại diện: Nguyễn Hải Trào
đạo Ngạn, Quang Châu - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-020
Người đại diện: Nguyễn Trường Tóan
Quang Biểu, Quang Châu - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2400437743-021
Người đại diện: NGUYễN HảI TRIềU
Thôn Hậu - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-022
Người đại diện: Thân Thị Trường
Minh đức - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400437743-023
Người đại diện: NGUYễN VăN BắC
thôn Thượng Lát, Tiên Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN SƠN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-024
Người đại diện: đào Thị đoàn
Thần Chúc, Tiên Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2400437743-025
Người đại diện: NGUYễN VăN DIệP
Trung Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-026
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Sơn Quang, Trung Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-027
Người đại diện: HOàNG VăN QUế
xóm 5, Việt Tiến - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT TIẾN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-028
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Cúc
xóm 2, xã Việt Tiến - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-029
Người đại diện: Hoắc Thị Liên
Thôn Trung Đồng - Xã Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẠN

Mã số thuế: 2400437743-030
Người đại diện: Diêm Thị Liên
xã Tự Lạn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG LAN

Mã số thuế: 2400437743-031
Người đại diện: Hoàng Tuấn Minh
thôn Bói, Thượng Lan - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MAI

Mã số thuế: 2400437743-032
Người đại diện: Thân Bá Giang
Xuân Lạn, Hương Mai - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN

Mã số thuế: 2400437743-033
Người đại diện: Hoàng Thị Ngân
Thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn - Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NẾNH

Mã số thuế: 2400437743-034
Người đại diện: Nguyễn Văn Lợi
Yên Ninh, thị trấn Nếnh - Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÍCH SƠN

Mã số thuế: 2400437743-035
Người đại diện: Phan Thị Thu Hiền
Thôn Thượng - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG

Mã số thuế: 2400437743-036
Người đại diện: Nguyễn Thị Hạt
thị trấn Bích động - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-037
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hoàn
Thôn Tĩnh Lộc - Xã Nghĩa Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH SỐ 3

Mã số thuế: 2400437743-038
Người đại diện: đỗ Thị Luyện
thôn My điền, xã Hoàng Ninh - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI BÍCH ĐỘNG

Mã số thuế: 2400437743-039
Người đại diện: Dương Thị Hoa
Thôn Trung - Thị trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-040
Người đại diện: Lê Anh Tuấn
xóm 6, Việt Tiến - Xã Việt Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG NINH

Mã số thuế: 2400437743-041
Người đại diện: Nguyễn Thị Yến
Thôn Hoàng Mai - Hoàng Ninh - Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TRUNG 2

Mã số thuế: 2400437743-042
Người đại diện: Nguyễn Tuyết Mai
Thôn Yên Sơn - Nghĩa Trung - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-043
Người đại diện: Đinh Thị Soan
Thôn Chùa - Xã Tăng Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG THÁI

Mã số thuế: 2400437743-044
Người đại diện: Thân Thế Hải
Thôn Đức Liễn - Xã Hồng Thái - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI

Mã số thuế: 2400437743-045
Người đại diện: Phan Thị Thu Hiền
Hồng Thái - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG THCS QUANG CHÂU

Mã số thuế: 2400437743-046
Người đại diện: Hoàng Côn
Quang Châu - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG THCS THƯỢNG LAN

Mã số thuế: 2400437743-047
Người đại diện:
Thượng Lan - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG THCS TIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400437743-048
Người đại diện: Nguyễn Thị Phong
Hạ Lát - Tiên Sơn - - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON QUANG CHÂU SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-049
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngân Giang
Thôn Quang Biểu - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN SƠN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-050
Người đại diện: Dương Thị Nga
Thôn Phù Tài - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON QUANG CHÂU

Mã số thuế: 2400437743-051
Người đại diện: Nguyễn Thị Mến
Thôn Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-052
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu
Thôn Khả Lý Hạ - Xã Quảng Minh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2400437743-053
Người đại diện: Vũ THị HIệP
Dĩnh Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Mã số thuế: 2400437743-054
Người đại diện: Thân Thị Dịu
Thôn Hùng Lãm - Xã Hồng Thái - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TIẾN SỐ 1

Mã số thuế: 2400437743-055
Người đại diện: Đặng Thị Yên
Xóm 8 - Xã Việt Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TIẾN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-056
Người đại diện: Dương Văn Khiêm
Xóm 4 - Xã Việt Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH SỐ 1

Mã số thuế: 2400437743-057
Người đại diện: Hoàng Thị Tấm
Thôn Hoàng Mai 1 - Xã Hoàng Ninh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG LAN

Mã số thuế: 2400437743-058
Người đại diện: Phạm Thị Thanh Huệ
Thôn Thượng - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TỰ LẠN

Mã số thuế: 2400437743-059
Người đại diện: Trần Thị Toán
Thôn Trước - Xã Tự Lạn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400437743-060
Người đại diện: Trần Thị Phương Thảo
Thôn Kim Sơn - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-061
Người đại diện: Lương Thị Thắm
Thôn Kẹm - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HÀ SỐ 1

Mã số thuế: 2400437743-062
Người đại diện: Diêm Thị Hà
Thôn Yên Viên - Xã Vân Hà - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HÀ

Mã số thuế: 2400437743-063
Người đại diện: Diêm Thị Hà
Thổ Hà - Xã Vân Hà - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NẾNH

Mã số thuế: 2400437743-064
Người đại diện: Tạ Thị Vân
Thôn Ninh Khánh - Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH

Mã số thuế: 2400437743-065
Người đại diện: Cao Thị Vân
Thôn Đình Cả - Xã Quảng Minh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON BÍCH SƠN

Mã số thuế: 2400437743-067
Người đại diện: Dương Thị Thanh
Tổ Dân Phố Tự - Thị trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-068
Người đại diện: Hoàng Thị Đào
Thôn Vân Cốc 1 - Xã Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH

Mã số thuế: 2400437743-069
Người đại diện: THâN THị LAN
Thôn My Điền - Xã Hoàng Ninh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TĂNG TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-070
Người đại diện: Hoàng Thị Đào
Thôn Phúc Long - Xã Tăng Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG SƠN SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-071
Người đại diện: Vũ Thị Hiệp
Thôn Sơn Quang - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2400437743-072
Người đại diện: Lương Thị Thắm
Thôn Mỏ Thổ - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG MAI

Mã số thuế: 2400437743-073
Người đại diện: Nguyễn Thị Hảo
Thôn Tam Hợp - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG

Mã số thuế: 2400437743-074
Người đại diện: Thân Thị Nga
Thôn Tĩnh Lộc - Xã Nghĩa Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG SỐ 2

Mã số thuế: 2400437743-075
Người đại diện: Thân Thị Dịu
Thôn Trại Đồng - Xã Nghĩa Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 2400437743-076
Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy
Thôn Đạo Ngạn 2 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRUỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU

Mã số thuế: 2400437743-077
Người đại diện: TRầN THị LAN
ĐạO NGạN - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2400437743-078
Người đại diện: ĐặNG THị YêN
THôN 4 - Xã Việt Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

Tra cứu mã số thuế công ty tại Xã Ninh Sơn


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM NGUYÊN

Mã số thuế: 2400953730
Người đại diện: NGÔ VĂN THỂ
Thôn Ninh Động, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY KHÁNH BÌNH

Mã số thuế: 2400952896
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHU
Thôn Hữu Nghi, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ PHẤN

Mã số thuế: 2400951941
Người đại diện: HỒ THỊ PHẤN
Thôn Thượng, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỤC HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2400951959
Người đại diện: LỤC HOÀNG GIA
Thôn Vàng, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2400950899
Người đại diện: VƯƠNG THỊ LAN
Thôn Ninh Động, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Huyện Việt Yên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH QUANG PHÁT

Mã số thuế: 2400953794
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THUÂN
Thôn Nam Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SĨ QUANG

Mã số thuế: 2400953787
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SĨ
Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN ÂN

Mã số thuế: 2400953191
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUẾ
Sen Hồ, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400953177
Người đại diện: FENG, SHISHUO
Lô B1,B2, khu công nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LIANKANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400953106
Người đại diện: TANG, CHAOYANG
Lô CN – 10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Bắc Giang


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FUTURE KIDS

Mã số thuế: 2400954156
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐIỆP
Số nhà 37, đường Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 2, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HOÀNG HẠNH

Mã số thuế: 2400954237
Người đại diện: LÊ VĂN HẠNH
Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG LONG CƯỜNG

Mã số thuế: 2400954244
Người đại diện: NGUYỄN TÂN PHONG
Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI TUẤN ANH BGA

Mã số thuế: 2400954269
Người đại diện: PHAN VĂN MẠNH
Thôn Bình An, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÌNH MINH TTP

Mã số thuế: 2400954170
Người đại diện: CHU BÁ MINH
Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH BẠCH QUỐC TẾ CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THANH HÓA

Mã số thuế: 0107851902-003
Người đại diện: Nguyễn Văn Hoàng
Số nhà 712 đường Quang Trung. - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH BẠCH QUỐC TẾ CHI NHÁNH NGỌC LẶC

Mã số thuế: 0107851902-002
Người đại diện: Phan Xuân Xiểm
Số nhà 22 đường Lê Hoàn. - Thị trấn Ngọc Lặc - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Mã số thuế: 0110241706
Người đại diện: ĐẶNG THỊ HIỀN
Số 314-3, ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BÁ ĐÌNH

Mã số thuế: 0317665892
Người đại diện: TRẦN BÁ ĐÌNH
85/13 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0402178723
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
78 Bàu Cầu 26, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH OANH LÊ KHÁCH SẠN ONE HOTEL

Mã số thuế: 1501139597
Người đại diện: LÊ THỊ KIỀU OANH
Số 34 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LAGISAND

Mã số thuế: 3401240727
Người đại diện: TRẦN THANH TUẤN
Xuân Thủy, Thôn Tân Lý 2, Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUY NGO M.A

Mã số thuế: 3703105065
Người đại diện: HOÀNG THẾ HIỂN
Số 105/6, Khu phố Tân phú 2, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0110241311
Người đại diện: NGUYỄN MINH CHIẾN
Số 3 ngách 4, ngõ Đông A, thôn Ninh Cầm, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EXHOME

Mã số thuế: 0110241745
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG THÀNH
Số 64 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘC HANA

Mã số thuế: 4001262076
Người đại diện: LÊ XUÂN TRƯỜNG
Thôn Thuận An, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN SACC

Mã số thuế: 0110241512
Người đại diện: DƯƠNG CHÍ CÔNG
Tầng 9, Số 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHÂU ANH LÂM

Mã số thuế: 0110241752
Người đại diện: LÊ THỊ THU UYÊN
LK 629 - DV 14 Khu đào đất Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KEMYLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110241079
Người đại diện: TRẦN VĂN TIẾN
Số 28 hẻm 11 ngách 236 ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH BẾN TRE

Mã số thuế: 1301121024
Người đại diện: PHẠM MINH TRÍ
Số 981, Ấp Hòa Trị, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2400954251
Người đại diện: NGUYỄN QUANG HUY
Số 421 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG NGUYÊN HN

Mã số thuế: 0110241505
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG
Số 22 Ngách 3/75 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH REDCOM GROUP

Mã số thuế: 0110241382
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNGNGUYỄN THỊ TUYẾT
Số 354 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT TRAVEL TOURS

Mã số thuế: 1402185031
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUẤN
Số 04, đường Hồ Xuân Hương, tổ 04, khóm Mỹ Thượng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO 1A

Mã số thuế: 0110241424
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Số 43A Láng Trung, Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ MED-UP

Mã số thuế: 0110241495
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Tầng 4, Số 343 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - LỮ HÀNH - CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ THUẬN THIÊN PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0110241047
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN TÙNG
Số 31 Ngõ 2 Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANTUM STRATEGIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110241456
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG ÁNH
Tầng 5, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110241054
Người đại diện: TRẦN NGỌC MẠNH
số 6, ngách 77/50, tổ dân phố số 1 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 0110241463
Người đại diện: TRỊNH ĐỨC THUẬN
Số 51 Xóm Mới, Thôn Kiều Đoài, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VAXAST

Mã số thuế: 2400954212
Người đại diện: NGỌC TUẤN ANH
Số 1 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIẢI TRÍ HTL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110241022
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUỆ
Tầng 1 tòa nhà Tây Hà, số 19 Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI ĐỨC LUÂN

Mã số thuế: 0110241015
Người đại diện: ĐỖ ĐỨC LUÂN
Số nhà NO2E, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, ngõ 8 đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KZR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0317665797
Người đại diện: TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LOAN
46/1 Đường 6, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 5300811858
Người đại diện: TÔ THANH TÙNG
Số nhà 2096, Đường Trần Phú, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam