Mã số thuế công ty sản xuất vũ khí và đạn dược


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 11

Mã số thuế: 2800243742
Người đại diện: ĐẶNG DUY THÁI
Km 310+435, QL1A, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam