Mã số thuế đơn vị vũ trang


CÔNG AN XÃ THƯỢNG TRẠCH

Mã số thuế: 3101130730
Người đại diện: Đặng Văn Tường
Bản Cà Roòng, Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CẦN GIUỘC

Mã số thuế: 1102051735
Người đại diện: TRầN THANH PHONG
623 QL 50 Khu phố 3, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

CÔNG AN XÃ THUẦN LỘC

Mã số thuế: 2803099102
Người đại diện: Trương Nho Song
Tinh Hoa, Xã Thuần Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ HOA LỘC

Mã số thuế: 2803096743
Người đại diện: Trần Quang Đạo
Cao Xá, Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM TÂN

Mã số thuế: 2803095852
Người đại diện: Nguyễn Hữu Dũng
xã Cẩm Tân, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM TÚ

Mã số thuế: 2803095891
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
xã Cẩm Tú, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM TÂM

Mã số thuế: 2803095901
Người đại diện: Nguyễn Thế Anh
xã Cẩm Tâm, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM YÊN

Mã số thuế: 2803095919
Người đại diện: Nguyễn Quôc Vương
xã Cẩm Yên, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM PHÚ

Mã số thuế: 2803095926
Người đại diện: Vũ Văn Hiếu
xã Cẩm Phú, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM LIÊN

Mã số thuế: 2803095820
Người đại diện: Phạm Tuấn Anh
xã Cẩm Liên, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM LƯƠNG

Mã số thuế: 2803095838
Người đại diện: Lê Dũng
xã Cẩm Lương, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ CẨM NGỌC

Mã số thuế: 2803095845
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Hải
xã Cẩm Ngọc, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ XUÂN THỊNH

Mã số thuế: 2802964228-012
Người đại diện: Lê Thanh Tân
Phú Vinh, Xuân Thịnh, Xã Xuân Thịnh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ HỢP THẮNG

Mã số thuế: 2802964228-015
Người đại diện: Hoàng Văn Dũng
Thôn Đồng Khang, Hợp Thắng, Xã Hợp Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ THỌ VỰC

Mã số thuế: 2802964228-016
Người đại diện: Nguyễn Văn Mạnh
Thôn 6, Thọ Vực, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 2802964228-017
Người đại diện: Trịnh Thanh Tùng
Thôn Đại Đồng 2, Đồng Thắng, Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 2802964228-018
Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Thôn Quần Thanh 2, Khuyến Nông, Xã Khuyến Nông, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ VÂN SƠN

Mã số thuế: 2802964228-020
Người đại diện: Vũ Thanh Tuấn
Thôn 6, Vân Sơn, Xã Vân Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ THỌ THẾ

Mã số thuế: 2802964228-022
Người đại diện: Nguyễn Hữu Tuấn
Thôn 4, Thọ Thế, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ THỌ BÌNH

Mã số thuế: 2802964228-023
Người đại diện: Phạm Đình Thành
Thôn 12, Thọ Bình, Xã Thọ Bình, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ THỌ NGỌC

Mã số thuế: 2802964228-024
Người đại diện: Lê Thanh Tùng
Thôn 6, Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ ĐỊNH CÔNG

Mã số thuế: 2802964242-015
Người đại diện: Hoàng Anh Tuấn
Cẩn Trường 2, Xã Định Công, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ ĐỊNH TIẾN

Mã số thuế: 2802964242-001
Người đại diện: Trịnh Đình Nam
Mỹ Lọc, Xã Định Tiến, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ YÊN HÙNG

Mã số thuế: 2802964242-002
Người đại diện: Nguyễn Văn Trường
Hòa Thượng, Xã Yên Hùng, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CÔNG AN XÃ ĐỊNH THÀNH

Mã số thuế: 2802964242-003
Người đại diện: Lê Văn Vượng
Tường Vân, Xã Định Thành, Huyện Yên Định, Thanh Hoá