Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN NGỌC THẢO NGUYÊN


CÔNG TY CỔ PHẦN SẮC HOA BOX

Mã số thuế: 0310226575
Người đại diện: TRẦN NGỌC THẢO NGUYÊN
413/22 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TNT

Mã số thuế: 0314901679
Người đại diện: TRẦN NGỌC THẢO NGUYÊN
270 Nguyễn Tất Thành , Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Ngọc Thảo Nguyên

Mã số thuế cá nhân: 8335916695
Người đại diện: Trần Ngọc Thảo Nguyên
Quận 5, TP Hồ Chí Minh