Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN CÔNG TOÀN


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0201059980
Người đại diện: Nguyễn Công Toàn
Xã Hoàng Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 3400859320
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CÔNG TOÀN
270/36 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam