Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN ĐỨC VIỆT ANH


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO ĐỒNG AN

Mã số thuế: 4201668362
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC ANH VIỆT
Số 968 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC AMA

Mã số thuế: 4201897845
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC ANH VIỆT
Số 968 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam