Tra cứu tên người đại diện pháp luật HOÀNG NGUYỄN THU THẢO


CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HẠNH VƯƠNG

Mã số thuế: 0301846004
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỌC ĐƯỜNG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0305869524
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH UNITED KINGDOM ACADEMY

Mã số thuế: 0314206146
Người đại diện: Hoàng Nguyễn Thu Thảo
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẠY NGHỀ ROYAL BEAUTY ACADEMY

Mã số thuế: 0314208753
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG THU THẢO
Số 87 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀN THUYÊN

Mã số thuế: 0314324534
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO HOÀNG QUỐC ANH TUẤN
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMINICAINES

Mã số thuế: 0312816153
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO
73/8 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH UNITED KINGDOM ACADEMY (NTNN)

Mã số thuế: 0316324755
Người đại diện: Hoàng Nguyễn Thu Thảo
49 Phạm Ngọc Thạch, - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SAINT MARY (NT)

Mã số thuế: 0316766489
Người đại diện: Hoàng Nguyễn Thu Thảo
49 Phạm Ngọc Thạch - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ (NTNN)

Mã số thuế: 0316848734
Người đại diện: Hoàng Nguyễn Thu Thảo
49 Phạm Ngọc Thạch, - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SAINT MARY

Mã số thuế: 0316591341
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO NGUYỄN THỊ THU THUỶ
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ

Mã số thuế: 0303390817
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO NGUYỄN THỊ THU THỦY
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAIGON ACADEMY SCHOOL

Mã số thuế: 0311349851
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THU THẢO MÃ MỸ LOAN
27A-B Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam