Tra cứu tên người đại diện pháp luật CAO NGỌC DUYÊN


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 1800549143
Người đại diện: CAO NGỌC DUYÊN
Khu vực Bắc Vàng, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

NHÓM TRẺ SƠN CA (CAO THỊ DUYÊN NGỌC)

Mã số thuế: 1301052807
Người đại diện: Cao Thị Duyên Ngọc
546/31 Vĩnh Bắc, - Xã Vĩnh Thành - Huyện Chợ Lách - Bến Tre.

CAO NGỌC DUYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 1801549548
Người đại diện: Cao Ngọc Duyên Phương
KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ