2100580598 - THẠCH MINH VŨ

THẠCH MINH VŨ
Mã số thuế 2100580598
Địa chỉ Huyện Càng Long, Trà Vinh
Người đại diện Thạch Minh Vũ
Ngày hoạt động2014-12-23
Quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Càng Long
Loại hình DNHộ kinh doanh cá thể
Tình trạngĐang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 2100580598 lần cuối vào 2021-09-27 09:59:34. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật


TRẦN VĂN LÙNG

Mã số thuế: 0600148618-001
Người đại diện:
NHONG - Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

ĐẶNG VĂN BÁO

Mã số thuế: 0600148625-001
Người đại diện:
NPHONG - Xã Nghĩa Phong - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

LÂM VĂN TY

Mã số thuế: 0600148671-001
Người đại diện:
NLAM - Xã Nghĩa Lâm - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

PHẠM THÁI NINH

Mã số thuế: 0600145134-002
Người đại diện:
Xã LIêM HảI - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

TRẦN VĂN KIÊN

Mã số thuế: 0600145141-004
Người đại diện:
TT Cổ Lễ - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM VĂN TUYÊN

Mã số thuế: 0600145134-001
Người đại diện:
Xã LIêM HảI - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM THÁI NINH

Mã số thuế: 0600145127-002
Người đại diện:
Xã TRựC CHíNH - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

ĐỖ VĂN PHỤNG

Mã số thuế: 0600145141-002
Người đại diện:
TT Cổ Lễ - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM VĂN TUYÊN

Mã số thuế: 0600145102-001
Người đại diện:
Xã TRUNG ĐôNG - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM VĂN TUYÊN

Mã số thuế: 0600145141-001
Người đại diện:
TT Cổ Lễ - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

ĐINH QUANG LÃM

Mã số thuế: 0600145141-003
Người đại diện:
TT Cổ Lễ - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

NGUYỄN VĂN NHIÊN

Mã số thuế: 0600145102-002
Người đại diện:
Xã TRUNG ĐôNG - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM VĂN TUYÊN

Mã số thuế: 0600145127-001
Người đại diện:
Xã TRựC CHíNH - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

TRẦN XUÂN THÁI

Mã số thuế: 0600148706-001
Người đại diện:
NHAI - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

MAI XUÂN THẠCH

Mã số thuế: 0600148713-001
Người đại diện:
RDONG - Thị trấn Rạng Đông - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

LÊ ĐÌNH MINH

Mã số thuế: 0600144003-005
Người đại diện:
259 Trần Hưng Đạo - Phường Bà Triệu - Thành phố Nam Định - Nam Định.

ĐẶNG THỊ THANH HÒA

Mã số thuế: 0600144003-003
Người đại diện:
259 Trần Hưng Đạo - Phường Bà Triệu - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN TRUNG HOÀNG

Mã số thuế: 0600144003-004
Người đại diện:
259 Trần Hưng Đạo - Phường Bà Triệu - Thành phố Nam Định - Nam Định.

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0600144003-010
Người đại diện:
259 Trần Hưng Đạo - Phường Bà Triệu - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN THANH LOAN

Mã số thuế: 0600143899-001
Người đại diện:
145 Phù Nghĩa - Phường Hạ Long - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0600143899-002
Người đại diện:
145 Phù Nghĩa - Phường Hạ Long - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN VĂN QUÂN

Mã số thuế: 0600143899-003
Người đại diện:
145 Phù Nghĩa - Phường Hạ Long - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN VĂN THÁI

Mã số thuế: 0600143899-004
Người đại diện:
145 Phù Nghĩa - Phường Hạ Long - Thành phố Nam Định - Nam Định.

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0600143899-010
Người đại diện:
145 Phù Nghĩa - Phường Hạ Long - Thành phố Nam Định - Nam Định.

TRẦN ANH TÚ

Mã số thuế: 0600144010-002
Người đại diện:
6 Phan Bội Châu - Phường Trần Đăng Ninh - Thành phố Nam Định - Nam Định.

NGUYỄN NGỌC KẾT

Mã số thuế: 0600145046-002
Người đại diện:
Xã TRựC Nôị - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM KHÁNH VÂN

Mã số thuế: 0600145021-002
Người đại diện:
Xã VIệT HùNG - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

VŨ XUÂN TẠO

Mã số thuế: 0600145039-002
Người đại diện:
Xã TRựC ĐạO - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

PHẠM XUÂN DƯỠNG

Mã số thuế: 0600145014-002
Người đại diện:
TT CáT THàNH - - Huyện Trực Ninh - Nam Định.

ABC

Mã số thuế: 0600144028-002
Người đại diện:
Số 1 Thành Chung - Phường Cửa Bắc - Thành phố Nam Định - Nam Định.