Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vĩnh châu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG LINH CHÂU ĐỐC

Mã số thuế: 1602011378
Người đại diện: LÊ THANH TÙNG
Số 14, Tổ 19, Ấp Mỹ Phú, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC

Mã số thuế: 1602076287
Người đại diện: NGUYỄN TẤN ĐẠT
Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DIỄM THÚY

Mã số thuế: 1602013304
Người đại diện: TRẦN THỊ DIỄM THÚY
17, Khóm Mỹ Hoà, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHAN VĂN NƯNG

Mã số thuế: 1602063834
Người đại diện: Phan Văn Nưng
Tổ 1, Ấp Mỹ Phú, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNG ANH

Mã số thuế: 1601240350
Người đại diện: Lê Thị Mỹ Khánh
Tổ 7, ấp Mỹ Thuận - Xã Vĩnh Châu - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

DOANH NGHIỆP TN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LỆ THUM

Mã số thuế: 1601223690
Người đại diện: LÊ VĂN TƯ
Tổ 22, Ấp Mỹ Phú, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600855778
Người đại diện: Đường Thị Thùy Dương
ấp Mỹ Hòa, xã Vĩnh Châu - - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

UBND XÃ VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600672580
Người đại diện: Lý Văn Tâm
ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu - - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC B VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600726719
Người đại diện: Nguyễn Thị Nương
ấp Mỹ THuận, xã Vĩnh Châu - - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600726701
Người đại diện: Đường Thị Thuỳ Duyên
ấp Mỹ Hoà, xã Vĩnh Châu - - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN BỘI CHÂU

Mã số thuế: 1600767708
Người đại diện: Quách Trong San
Tổ 1, ấp Mỹ An - Xã Vĩnh Châu - Thành phố Châu Đốc - An Giang.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN MINH TỘC

Mã số thuế: 1600948077
Người đại diện: HUỲNH THỊ PHẦN
Ấp Mỹ An, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG.

Mã số thuế: 1600598351-001
Người đại diện: LÊ NGỌC THUẬN
Ấp Mỷ Hòa, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam