Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vạn thắng


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIẾN TẠO CEO

Mã số thuế: 4201988852
Người đại diện: VÕ ĐỨC HẠNH
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HẠ TẦNG VẠN AN BÌNH

Mã số thuế: 4201985989
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA - CHI NHÁNH VẠN GIÃ

Mã số thuế: 0309229395-009
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN
Quảng Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRẦM THIÊN HƯƠNG VANAGAR

Mã số thuế: 4201981776
Người đại diện: HUỲNH THỊ DIỄM MY
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRẦM KHÍ VẠN LINH

Mã số thuế: 4201972690
Người đại diện: LÊ MINH THANH
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC ĐÁ VĨNH AN

Mã số thuế: 4201972450
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THƠ PHƯỢNG
Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÂM THANH KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 4201965044
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH
Thôn Tân Dân 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẢ CÁ RUBI ONE

Mã số thuế: 4201958907
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ BI
Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIỀN

Mã số thuế: 4201957540
Người đại diện: NGUYỄN MINH HIỀN
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ QUẢNG HỘI

Mã số thuế: 4201957452
Người đại diện: NGUYỄN BẢO QUỐC
Thôn Quảng Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ PHÚ HỘI

Mã số thuế: 4201957357
Người đại diện: NGUYỄN BẢO QUỐC
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NẤM RƠM CÔNG NGHỆ CAO VẠN THẮNG

Mã số thuế: 4201957004
Người đại diện: MAI TÙNG LINH
Thôn Quảng Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BEYOND SOLUTION

Mã số thuế: 4201950545
Người đại diện: PHẠM HỮU LÂM
Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG TÂM TÍN

Mã số thuế: 4201949317
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH PHONG
Thôn Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠ NHƯ

Mã số thuế: 4201935191
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHƯ
Phú Hội 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC ANH

Mã số thuế: 4201935018
Người đại diện: TRẦN ĐỨC NHÂN
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH HỘI KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201934303
Người đại diện: ĐINH THÀNH HỘI
Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201922499
Người đại diện: Phan Văn Thiện
Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VẠN NINH

Mã số thuế: 4201910704
Người đại diện: NGUYỄN QUANG LUÂN
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO PHÚC

Mã số thuế: 4201905285
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC XUÂN
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI QUỐC ANH CAM LÂM

Mã số thuế: 4201897563
Người đại diện: PHẠM QUỐC HƯƠNG
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUỒNG CỔ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4201891152
Người đại diện: HUỲNH THỊ HẠNH
Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC MY

Mã số thuế: 4201890575
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ XUÂN MY
Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NTT TRƯỜNG THỦY

Mã số thuế: 4201886875
Người đại diện: PHAN XUÂN TRƯỜNG
Thôn Quảng Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM HÙNG

Mã số thuế: 4201884099
Người đại diện: NGUYỄN NAM
Thôn Quảng Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam