Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tịnh kỳ


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG CÁO THIÊN TRẦN

Mã số thuế: 4300883473
Người đại diện: TRẦN VĂN THIÊN
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN THANH HOA

Mã số thuế: 4300881691
Người đại diện: TRẦN QUANG CƯỜNG
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆU SANG

Mã số thuế: 4300874976
Người đại diện: TRẦN THANH SANG
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN SA KỲ

Mã số thuế: 4300876797
Người đại diện: TRẦN NGỌC TÂM
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THANH HOÀNG

Mã số thuế: 4300861864
Người đại diện: PHAN DUY THANH
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH XĂNG DẦU THỌ SÂM

Mã số thuế: 4300825947
Người đại diện: NGUYỄN THỊ SÂM
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT VIỆT HẢI

Mã số thuế: 4300857949
Người đại diện: TRẦN HỒNG HÀ
Thôn An Vĩnh, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THÀNH CHUNG

Mã số thuế: 4300853599
Người đại diện: TRỊNH KHẮC KIM
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LIÊM

Mã số thuế: 4300851062
Người đại diện: PHAN KHÁNH LIÊM
Thôn Kỳ Xuyên, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ NGHỀ CÁ AN KỲ

Mã số thuế: 4300816290
Người đại diện: Võ Đình Trí
Thôn An Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ XÃ TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300731167
Người đại diện: Dương Ngọc Thìn
Thôn An Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BA TUẤN

Mã số thuế: 4300724811
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LIÊN
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THỌ SÂM

Mã số thuế: 4300327885
Người đại diện: NGUYỄN THỌ
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU DƯƠNG THANH SƠN

Mã số thuế: 4300317622
Người đại diện: DƯƠNG THANH SƠN
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HỒNG NGOÃN

Mã số thuế: 4300213831
Người đại diện: VÕ LƯƠNG
Thôn Kỳ Xuyên, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300460679
Người đại diện:
Thôn An Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300476855
Người đại diện:
Xã Tịnh Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

TRƯỜNG MẦM NON TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300482866
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Thôn An Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300487582
Người đại diện:
Thôn An Kỳ - Xã Tịnh Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

CÔNG TY TNHH SUPER TRƯỜNG PHÁT MINH QUANG

Mã số thuế: 4300500265
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÚ HUỆ

Mã số thuế: 4300544463
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HOA THÀNH

Mã số thuế: 4300729150
Người đại diện: LƯƠNG THỊ DIỄM MY
Thôn An Vĩnh, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN SA KỲ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT CÁ THANH HOA

Mã số thuế: 2801902691-001
Người đại diện: ĐỚI SĨ QUẾ
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ LOAN TRANG

Mã số thuế: 4300754492
Người đại diện: TRẦN HÙNG
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DANH LAN

Mã số thuế: 4300759490
Người đại diện: VÕ CÔNG DANH
Xóm Kỳ Bắc, thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam