Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tiên kỳ


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LAN TRÍ

Mã số thuế: 2902140584
Người đại diện: HOÀNG THỊ LAN
Bản Chiềng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN KỲ

Mã số thuế: 2901043838
Người đại diện: Vi Thị Nhung
Xã Tiên kỳ - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIÊN KỲ

Mã số thuế: 2901048995
Người đại diện: Trần Văn Huy
Xã Tiên kỳ - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN KỲ

Mã số thuế: 2901049967
Người đại diện: Vũ Ngọc Sơn
Xã Tiên kỳ - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI HẠNH

Mã số thuế: 2901901839
Người đại diện: NGUYỄN HỮU HẢI
Xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THU MUA CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN NGỌC ĐÁO

Mã số thuế: 2901555882
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐÁO
Xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN HUỆ THỜI

Mã số thuế: 2901377037
Người đại diện: VI VĂN THỜI
Bản Chiềng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP HIỀN THOẠI

Mã số thuế: 2900580068
Người đại diện: NGUYỄN PHÚC THOẠI
Nhà ông Thoại, xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam