Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thổ châu


CÔNG TY TNHH MTV TRIỆU TOÀN

Mã số thuế: 1702253797
Người đại diện: VŨ THỊ BÌNH
Thửa đất số 83, Tờ bản đồ số 5, Tổ 5, Ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG KIỀU THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702190226
Người đại diện: BÙI THANH DŨNG
Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 5, tổ 3, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TUẤN THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702186283
Người đại diện: VÕ VĂN TUẤN
Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 5, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ GIANG SƠN

Mã số thuế: 1702121582
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HOÀI
Thửa đất số 06, tổ 06, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam