Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tam mỹ đông


CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP DỊCH VỤ QUANG MINH

Mã số thuế: 4001263908
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG QUAN
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN TIẾN

Mã số thuế: 4001252180
Người đại diện: HUỲNH THỊ MỸ
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG TÍN NGHĨA STONE

Mã số thuế: 4001250200
Người đại diện: ĐỒNG PHƯỚC ÁNH
Tổ 8, Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TỊNH TÚ

Mã số thuế: 4001240890
Người đại diện: ĐỖ THỊ KIM DUNG
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TÂN PHƯƠNG NGHI

Mã số thuế: 4001239888
Người đại diện: VÕ ĐÌNH HÒA
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY TRÂN THIÊN

Mã số thuế: 4001233540
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU NGỌC HIỀN

Mã số thuế: 4001220975
Người đại diện: CHÂU NGỌC HIỀN
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DƯƠNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001202574
Người đại diện: LÊ XUÂN THIỆN
Thôn Phú Qúy 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ-DU LỊCH TAM MỸ TÂY

Mã số thuế: 4001143248
Người đại diện: Lê Văn Tỉnh
Thạnh Mỹ - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TATICO

Mã số thuế: 4001168362
Người đại diện: LÊ VĂN CHƯƠNG
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001164505
Người đại diện: HỒ VĂN BỀN
Xóm Bến, Thôn Phú Quý I, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 4000900537
Người đại diện: NGUYỄN THANH MINH
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHI HÙNG G.L

Mã số thuế: 4000929776
Người đại diện: TRẦN THỊ HUỆ
Thôn Phú Quý I, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUỐC TIẾN

Mã số thuế: 4000988732
Người đại diện: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Thôn Trà Tây, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN NGỌC BẢO CHI

Mã số thuế: 4001011900
Người đại diện: LÊ LƯƠNG THANH THÚY
Thôn Đa Phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH THẠNH NGÂN

Mã số thuế: 4001020172
Người đại diện: LÊ XUÂN ÁNH
Thôn Đa phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VY

Mã số thuế: 4001025501
Người đại diện: LÊ VĂN QUANG
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC NHẬT TRÂM

Mã số thuế: 4001026632
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH LIÊM
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH CHU LAI

Mã số thuế: 4001034778
Người đại diện: HUỲNH THỊ MỸ
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 4001064638
Người đại diện: VÕ THỊ TIẾNG
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỊNH TÚ

Mã số thuế: 4001103453
Người đại diện: NGÔ VĂN TỊNH
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG CHU LAI

Mã số thuế: 4001104961
Người đại diện: PHAN THỊ LIỄU
Thôn Đa phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUỐC THỊNH CHU LAI

Mã số thuế: 4001111158
Người đại diện: NGÔ ĐÌNH LIỆU
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐỊNH

Mã số thuế: 4001117720
Người đại diện: HỒ NGỌC ĐỊNH
Thôn Trà Tây, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THUẬN TRẦN

Mã số thuế: 4001124781
Người đại diện: TRẦN VĂN THUẬN
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam