Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã quang thành


CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HUY NGẠN

Mã số thuế: 2902177947
Người đại diện: THÁI VĂN NGẠN
Xóm Tân Sơn, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH COMMERCIAL DEVELOPMENT 28

Mã số thuế: 2902162203
Người đại diện: CAO VĂN MINH
Xóm Quang Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LỘC CÔNG ANH

Mã số thuế: 2902162725
Người đại diện: PHẠM XUÂN CÔNG
Xóm Quang Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỌ

Mã số thuế: 2902052190
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẢI
Nhà bà Nguyễn Thị Trí, xóm Quang Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HUY VINA

Mã số thuế: 2902037202
Người đại diện: PHAN LỄ QUYẾT
Xóm Bắc Sơn, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2902018922
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÀNH
Xóm Bắc Sơn, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2901706443
Người đại diện: PHẠM XUÂN ĐƯỜNG
Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẢI MINH

Mã số thuế: 2901850750
Người đại diện: Nguyễn Đức Hải
Thị Tứ - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

DOANH NGHIỆP TN TRẦN ĐỨC QUÝ

Mã số thuế: 2901891475
Người đại diện: TRẦN ĐỨC QUÝ
Xóm Trung Bắc, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG HỢP

Mã số thuế: 2901960513
Người đại diện: NGUYỄN THẾ TRẦM
Xóm Tân Sơn, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN THẮM

Mã số thuế: 2901779272
Người đại diện: NGUYỄN TRẠCH HIỀN
Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2901810645
Người đại diện: Phạm Xuân Sơn
Xóm Bắc Sơn , Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LỘC CÔNG ANH

Mã số thuế: 2901880360
Người đại diện: Phạm Xuân Công
Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUYẾT LINH CHÂU

Mã số thuế: 2901855389
Người đại diện: CHU ĐÌNH THUYẾT
Nhà ông Chu Đình Thuyết, xóm Trung Nam, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÙNG LỢI

Mã số thuế: 2901803648
Người đại diện: Ngô Văn Duẩn
Xóm Tiên Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUYẾT LINH

Mã số thuế: 2900912161
Người đại diện: CHU ĐÌNH THUYẾT
Nhà ông Chu Đình Thuyết, xóm Trung Nam, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901077499
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Xóm Quang Long - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÂN THANH

Mã số thuế: 2901265502
Người đại diện: NGUYỄN THẾ THÂN
Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3

Mã số thuế: 2901132774
Người đại diện: Phan Tất Khang
Xóm Quang Long - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901128672
Người đại diện: Nguyễn Thị Nhung
Xóm Trung Bắc - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901124967
Người đại diện: Phạm Văn Thanh
Xóm Sơn Thành - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

TRƯỜNG THCS QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901120754
Người đại diện: Phan Văn Phùng
Xóm Quang Long - Xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN CA

Mã số thuế: 2901118868
Người đại diện: Ngô Văn Hiền
Nhà ông Hiền, xóm Thị Tứ, xã Quang Thành - - Huyện Yên Thành - Nghệ An.