Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã quảng hùng


CÔNG TY TNHH BẮC TRUNG NAM SẦM SƠN

Mã số thuế: 2803043910
Người đại diện: LÝ HỮU ON
Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2803025809
Người đại diện: NGUYỄN QUANG NGÂN
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI DUY

Mã số thuế: 2803015014
Người đại diện: ĐỖ ĐỨC LUYỆN
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY BAOPHUONG

Mã số thuế: 2803012373
Người đại diện: LÊ THỊ THU
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DVTM LƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 2803012239
Người đại diện: LÊ DOÃN HOÀNG
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRỌNG TRINH

Mã số thuế: 2802958464
Người đại diện: LÊ TRỌNG TRINH
Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN THU NGUYỄN

Mã số thuế: 2802958344
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU
Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRỌNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802957855
Người đại diện: LÊ TRỌNG TRƯỜNG
Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRỌNG MINH

Mã số thuế: 2802957608
Người đại diện: LÊ TRỌNG MINH
Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH LÊ HIỀN

Mã số thuế: 2802956812
Người đại diện: LÊ THỊ HIỀN
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG THÙY ANH TTA

Mã số thuế: 2802855902
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TOÀN
Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802878829
Người đại diện: HÀ ĐĂNG TÀI
Đường Trục Xã, Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV-TM TÍNH THƯƠNG

Mã số thuế: 2802867337
Người đại diện: LÊ BÁ TÍNH
Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH - HTH

Mã số thuế: 2802867270
Người đại diện: LÊ VẠN HÀ
Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2802867217
Người đại diện: NGUYỄN QUANG NGÂN
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD DV-TM VŨ TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802867231
Người đại diện: LÂM VĂN TRƯỜNG
Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BĐS LONG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2802861039
Người đại diện: LƯU VĂN LONG
Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV PHƯƠNG TÚ TƯỜNG

Mã số thuế: 2802855701
Người đại diện: LÊ VĂN PHƯƠNG
Thôn 1 , Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM VÀ DV ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2802842276
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG THẠNH
Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI THỨ BÌNH

Mã số thuế: 2802812779
Người đại diện: NGUYỄN QUANG THỨ
Nhà ông Nguyễn Quang Thứ, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI DŨNG THÚY

Mã số thuế: 2802812761
Người đại diện: LÊ VẠN DŨNG
Nhà ông Lê Vạn Dũng, thôn 7, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI CHỨC LƯU

Mã số thuế: 2802812754
Người đại diện: LÊ VĂN CHỨC
Nhà ông Lê Văn Chức, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH BÌNH 68

Mã số thuế: 2802581747
Người đại diện: LÊ XUÂN QUANG
Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 2TV PHƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 2802767068
Người đại diện: LÊ VĂN PHƯƠNG
Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VINH HỒNG

Mã số thuế: 2802727192
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Thôn 10, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam