Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phước ngãi


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG SG

Mã số thuế: 0312192716-002
Người đại diện: LÊ MINH TỰ
334/PTHA Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN VŨ HUY PHÁT

Mã số thuế: 1301120969
Người đại diện: PHẠM VĂN VŨ
Số 409/PTHA, ấp An Thạnh, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELLA VO

Mã số thuế: 1301118173
Người đại diện: VÕ THỊ BÉ LIỀN
Số 141/PT, Ấp Phú Thạnh, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÚC THẢO DƯỢC

Mã số thuế: 1301117363
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CÚC
Số nhà 069, Ấp Phú Long, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẠI MỘC OANH

Mã số thuế: 1301114901
Người đại diện: KHỔNG VĂN OANH
Số 220/PL, Ấp Phú Long, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VEGHOME BT

Mã số thuế: 1301114098
Người đại diện: PHẠM TRƯỜNG AN
318PL Ấp Phú Long, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẠN THIÊN QUỐC

Mã số thuế: 1301104685
Người đại diện: TRẦN THỊ KIM THOA
Số 242/PL, Ấp Phú Long, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 1301089620
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHƠN
Số 527/PTH, ấp Phú Thuận, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MEKONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 1301042333
Người đại diện: VÕ VĂN THANH
424/PTH ấp 2, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TPGROUP - CỬA HÀNG NGỌC QUỲNH

Mã số thuế: 0312702364-001
Người đại diện: TRẦN THỊ HỒNG
Số 424/PTHA, ấp Phước Thạnh , Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁT QUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 1300648805
Người đại diện: Trần Văn Thi
Số 375/PTH ấp Phước Thạnh, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Bến Tre