Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú cường


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUNG PHÁT

Mã số thuế: 0901130942
Người đại diện: PHẠM THỊ KIM DUNG
Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MAI NGỌC BẮC NAM

Mã số thuế: 0901130808
Người đại diện: NGUYỄN BÙI ANH TUẤN
Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẮC PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0901129898
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Thôn Doanh Châu, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HUY THẮNG

Mã số thuế: 0901129707
Người đại diện: PHẠM XUÂN HUY
Thôn Tân Trung, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 89VET

Mã số thuế: 0901128968
Người đại diện: LÊ TUYÊN HƯNG
Làng Sinh Từ, Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0700485663-001
Người đại diện: VŨ TRUNG THÀNH
Thôn Kệ Châu, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XIFACOM

Mã số thuế: 0901119480
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG CHÍNH
Thôn Tân Trung, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 0901117035
Người đại diện: ĐÀO VĂN BỘ
Khu dân cư mới, thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔ HA

Mã số thuế: 0901094726
Người đại diện: ĐÀO VĂN HÀ
Thôn Doanh Châu, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÙNG THẮNG TECH

Mã số thuế: 0901075064
Người đại diện: TẠ ĐỨC CƯỜNG
Đội 11, Thôn Kệ Châu, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỀN MÓNG THĂNG LONG

Mã số thuế: 0901058044
Người đại diện: ĐÀO VĂN TÍNH
Thôn Tân Mỹ 1, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901023651
Người đại diện: Đoàn Trần Nghĩa
Thôn Đông Hồng, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN THÀNH PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901048825
Người đại diện: ĐÀO VĂN THUYÊN
Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PMA

Mã số thuế: 0901004874
Người đại diện: Hà Thị Huế
Thôn Kệ Châu 2, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN MINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901006328
Người đại diện: PHẠM VĂN LONG
Thôn Tân Mỹ I, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0801092475
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHOÁI
Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0900918730
Người đại diện: PHẠM VĂN BAN
Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC LONG

Mã số thuế: 0900919420
Người đại diện: PHẠM VĂN TỈNH
Thôn Tân Mỹ 2, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901047229
Người đại diện: PHẠM VĂN HIỆP
Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VŨ HƯNG

Mã số thuế: 0901006800
Người đại diện: Kiều Văn Huy
Đội 5, thôn Tân Trung, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 0700211616-002
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ LAN
Thôn Tân Mỹ I, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÀI HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900988713
Người đại diện: PHẠM VĂN TÀI
Thôn Kệ Châu 3, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0900999955
Người đại diện: Đào Văn Đàm
Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY LUÂN

Mã số thuế: 0901000598
Người đại diện: LÊ VĂN DUYÊN
Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN LỘC PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0901000069
Người đại diện: TRẦN QUANG DŨNG
Thôn Kệ Châu 2, Xã Phú Cường, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam