Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa hùng


CÔNG TY TNHH BKDEV

Mã số thuế: 0601230953
Người đại diện: NGÔ HẢI BẮC
Đội 1, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MFK

Mã số thuế: 0601199090
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Đội 1, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0601194871
Người đại diện: TRẦN VĂN DUÂN
Xóm Hòa Lạc Đông, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH NAM

Mã số thuế: 0601190355
Người đại diện: TRẦN NGỌC HÀ
Xóm Hoà Lạc Tây, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600383315
Người đại diện: Đặng Thị Bình
Đội 2 xóm Hòa Lạc Tây xã Nghĩa Hùng - Xã Nghĩa Hùng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600648191
Người đại diện: Trần Thị Hải Giang
Xã Nghĩa Hùng - - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600652215
Người đại diện:
Xã Nghĩa Hùng - - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600652173
Người đại diện: Nguyễn Thị Lan
Xã Nghĩa Hùng - Xã Nghĩa Hùng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600647705
Người đại diện: Lại Ngọc Tuyền
Xã Nghĩa Hùng - - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0600321823
Người đại diện: Nguyễn Văn Quang
., Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THÀNH NAM

Mã số thuế: 0105824981
Người đại diện: NINH NGỌC KIỂU
Đội 4, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DNTN TRỊNH VĂN NGHIÊN

Mã số thuế: 0600068183
Người đại diện: Trịnh Văn Nghiên
Xã Nghĩa Hùng - - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.

UBND XÃ NGHĨA HÙNG

Mã số thuế: 0600148696
Người đại diện:
xã Nghĩa Hùng - - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.