Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa hải


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG ANH

Mã số thuế: 0000987026
Người đại diện: TRẦN VĂN THÔNG
Xóm Ngọc Việt, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THƯ

Mã số thuế: 0601251791
Người đại diện: TRẦN VĂN NGHĨA
Xóm Ngọc Hùng, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.N - RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0601232943
Người đại diện: TRẦN VĂN LỰC
Đội 8, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆP THỊNH

Mã số thuế: 0601232929
Người đại diện: VŨ VĂN THỊNH
Đội 8 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÚ

Mã số thuế: 0601230583
Người đại diện: TRẦN THÀNH NGUYÊN
Xóm 2 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÀY DA NGHĨA HẢI

Mã số thuế: 0601215828
Người đại diện: VŨ THỊ THU HẰNG
Đội 3, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MICA GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0601200518
Người đại diện: LÊ VĂN TRƯỜNG
Đội 2 Hợp tác xã Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI QUANG HÒA

Mã số thuế: 0601198587
Người đại diện: Trần Quang Hòa
Đội 8 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀU THUYỀN ĐĂNG PHONG

Mã số thuế: 0601198361
Người đại diện: MAI VĂN GIA
Xóm 6, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KWIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601197720
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KIỀU
Đội 2 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY NGHĨA HẢI

Mã số thuế: 0601183936
Người đại diện: TRẦN VĂN DŨNG
Đội 3, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH HUY

Mã số thuế: 0601181512
Người đại diện: CAO MINH HƯU
Đội 4 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRE NAM

Mã số thuế: 0601180371
Người đại diện: TRẦN VĂN TRANG
Đội 4 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÌNH CHỈNH

Mã số thuế: 0601175572
Người đại diện: MAI VĂN CHỈNH
Đội 4 HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Nguyễn Thị Hoa

Mã số thuế cá nhân: 0600360741
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa
Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÚY

Mã số thuế: 0600993247
Người đại diện: ĐINH VĂN HIỆN
Chợ Điếm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH KHÁNH

Mã số thuế: 0601038907
Người đại diện: TRẦN VĂN KHÁNH
Đội 1 Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯỢNG HẢI ANH

Mã số thuế: 0601073193
Người đại diện: ĐINH VĂN THỊNH
Đội 1 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUYÊN THO

Mã số thuế: 0601115767
Người đại diện: LẠI THẾ TUYÊN
Đội 7, Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0601123084
Người đại diện: VŨ VĂN LỊCH
Đội 3, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH NGOAN

Mã số thuế: 0601135805
Người đại diện: TRẦN VĂN THỈNH
Đội 2 - Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRANG SỨC NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0600993423
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Đội 5 Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC VIÊN

Mã số thuế: 0601047732
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIÊN
Đội 3 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIỀN BIỂN

Mã số thuế: 0601038914
Người đại diện: VŨ VĂN MÃO
Đội 7 Nam Hải , Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN MAI

Mã số thuế: 0601138355
Người đại diện: Nguyễn Đức Tiến
Đội 6, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam