Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa dõng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG ĐẶNG LÊ

Mã số thuế: 4300884011
Người đại diện: LÊ QUANG TỐT
Thôn 2, đường Trường Sa, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV TM TÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 4300883748
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRINH
Thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT DRAGON

Mã số thuế: 4300882913
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG
Thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỄN KHẢI HÂN

Mã số thuế: 4300882222
Người đại diện: LÊ VĂN VIỄN
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI NGUYÊN - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 0306100636-004
Người đại diện: NGUYỄN MINH HẢI
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & XD CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4300879156
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẢO
Thôn 01, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO HẠNH

Mã số thuế: 4300877889
Người đại diện: HUỲNH THỊ KIM HẠNH
Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ HKC

Mã số thuế: 4300876846
Người đại diện: HUỲNH VĂN KÍNH
Đường Hồ Quý Ly, thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TÂN THỊNH

Mã số thuế: 4300876229
Người đại diện: BÙI THANH TÂN
Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN 168 QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300866982
Người đại diện: CAO VIỆT THƯ
Thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN KIẾN HƯNG

Mã số thuế: 4300494854
Người đại diện: BÙI NHẬT QUANG
Đội 6, thôn 4, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG VÀ KẾT CẤU THÉP DOKC

Mã số thuế: 4300858212
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM KÍNH NỘI THẤT ASEAN DOOR

Mã số thuế: 4300856705
Người đại diện: ĐẶNG VĂN NGỌC
Đội 7, thôn 4, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ M&T

Mã số thuế: 4300856159
Người đại diện: TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIÊN MINH ALUMINIUM

Mã số thuế: 4300855677
Người đại diện: NGUYỄN PHƯỚC QUANG
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTPT TÂN AN PHÁT

Mã số thuế: 4300853447
Người đại diện: HÀ THIÊN PHÁP
Thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UYÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4300850679
Người đại diện: ĐỖ THỊ THU UYÊN
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CƠ GIỚI QUỐC ÂN

Mã số thuế: 4300849306
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM TRINH
100 Bích Khuê, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT VĂN

Mã số thuế: 4300842325
Người đại diện: HÀ TRUNG VIỆT
Đội 4, Thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HUỲNH GIA

Mã số thuế: 4300839386
Người đại diện: HUỲNH VĂN LAI
Đội 5, thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC MÔI TRƯỜNG AN PHÁT

Mã số thuế: 4300827278
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Đội 1, thôn 1, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JOIN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4300836184
Người đại diện: PHẠM THỊ DUY NGỌC
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

UBND XÃ NGHĨA DÕNG

Mã số thuế: 4300274305
Người đại diện: Trần Có
Thôn 3 - Xã Nghĩa Dõng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NGUYỆT

Mã số thuế: 4300334674
Người đại diện: VÕ THỊ NGUYỆT
Thôn 4, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 4300338887
Người đại diện: VÕ VĂN TIỂN
Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam