Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã minh thành


CÔNG TY TNHH TC 689

Mã số thuế: 2902166208
Người đại diện: PHAN PHÚC TRUNG
Xóm 8, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 2902157806
Người đại diện: NGUYỄN THỌ DŨNG
Xóm 8, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ANH NÔNG DÂN 9X

Mã số thuế: 2902146924
Người đại diện: VÕ VĂN TẠO
Xóm 4, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PTT GROUP

Mã số thuế: 2902142454
Người đại diện: ĐẶNG NGỌC TRUNG
Xóm 4, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THẨM NHUNG

Mã số thuế: 2902138384
Người đại diện: VƯƠNG ĐỨC THẨM
xóm 8 , Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUYÊN VIỆT 7374

Mã số thuế: 2902119141
Người đại diện: TRẦN QUỐC HIẾU
Nhà Ông Trần Quốc Hiếu xóm 3, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO TIẾN TRIỂN

Mã số thuế: 2901720575
Người đại diện: CAO TIẾN TRIỂN
Xóm 5, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX DV NN VÀ ĐIỆN NĂNG MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901000778
Người đại diện: Phan Phúc Hảo
Xã Minh Thành - - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỆ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901777797
Người đại diện: VÕ TRỌNG ĐỆ
Xóm 2, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901859418
Người đại diện: Nguyễn Công Hiễn
Xóm 10 - Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THẾ

Mã số thuế: 2901908175
Người đại diện: PHAN PHÚC TƯƠNG
Xóm 6, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUỆ LAN

Mã số thuế: 2901866817
Người đại diện: LĂNG TRỌNG TUỆ
Xóm 2, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANG CHUNG

Mã số thuế: 2901144297
Người đại diện: Nguyễn Minh Chung
Nhà ông Nguyễn Minh Chung, xóm 5, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP LÂM SẢN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901495760
Người đại diện: ĐẶNG NGỌC TRUNG
Nhà ông Đặng Ngọc Trung, xóm Tân Thịnh, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DANH NHUNG

Mã số thuế: 2900906697
Người đại diện: Cao Trường Danh
Xóm mới, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

UBND XÃ MINHTHÀNH

Mã số thuế: 2900606693
Người đại diện: Trần Khánh Tùng
Xóm 2 - Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

TRƯỜNG THCS ĐẠI MINH

Mã số thuế: 2901107545
Người đại diện: Phạm Xuân Cương
Xóm 10 - Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ BÁ NGỌC

Mã số thuế: 2901102297
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh
Xóm 8 - Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHÚC NGA

Mã số thuế: 2900651495
Người đại diện: PHAN PHÚC HOÀI
Nhà ông Phan Phúc Nga, xóm 6,, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÝ THANH

Mã số thuế: 2901275155
Người đại diện: PHAN VĂN TÝ
Thôn Thị Tứ, đường Minh Lý, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC CHÍ HẢI

Mã số thuế: 2901539432
Người đại diện: NGÔ VĂN HẢI
Xóm 3, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901123057
Người đại diện: Lê Thị Tứ
Xóm 8 - Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An.