Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã lưu kỳ


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202207790
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHOA
Thôn Bạch Đằng (tại nhà bà Vũ Thị Chiến), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG PHÚC TRAVEL

Mã số thuế: 0202200587
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CÔNG
Thôn Núi Ngọc (Tại nhà ông Nguyễn Văn Công), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN TÙNG HUY 189 - TẠI HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 2301128222-001
Người đại diện: VŨ HOÀNG TÙNG
Thôn Đá Bạc, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KD THAN GIA MINH

Mã số thuế: 0202128147
Người đại diện: ĐÀO TRỌNG SƠN
Thôn Bạch Đằng (tại nhà ông Nguyễn Danh Bính), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TIẾN LINH VN

Mã số thuế: 0109728566
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Từ Km 14+338 đến Km 14+400 bờ phải sông Đá Bạc, Thôn Đá Bạc, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN THỦY NGUYÊN

Mã số thuế: 0202055795
Người đại diện: PHAN XUÂN TOẢN
Thôn Đá Bạc (tại nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN BẢO MINH

Mã số thuế: 0201988407
Người đại diện: HOÀNG THỊ BÍCH NHUẦN
Thôn Đá Bạc (nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG MINH

Mã số thuế: 0201954221
Người đại diện: LÊ THỊ HOA
Thôn Núi Ngọc (tại nhà ông Phạm Quang Đạo), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO HÙNG

Mã số thuế: 0601176223
Người đại diện: TRẦN MẠNH HÙNG
Thửa đất số 162, thôn Bạch Đằng (nhà ông Trần Văn Diện), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 0201174454
Người đại diện: Chien Chun Sheng
Thôn Bạch Đằng - Xã Lưu Kỳ - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN SINH ĐÔI

Mã số thuế: 5701325372-001
Người đại diện: LÊ XUÂN BON
Thôn Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THÔNG THUẬN

Mã số thuế: 0201293028
Người đại diện: TIÊU VĂN THÔNG
Thôn Đá Bạc, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201392212
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC VIỆT
Thôn Bạch Đằng (nhà ông Trần Bá Thịnh), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THÁI LONG

Mã số thuế: 0201733127
Người đại diện: TIÊU VĂN THÔNG
Thôn Đá Bạc (nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN AN

Mã số thuế: 0201783128
Người đại diện: HOÀNG THỊ OANH
Thôn Đá Bạc , Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MINH HUY

Mã số thuế: 0201913842
Người đại diện: ĐÀO VĂN BIỂN
Thôn Hang Lương (tại nhà ông Đào Văn Biển), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM QUANG MINH

Mã số thuế: 0201749409
Người đại diện: Phạm Xuân Quang
Thôn Bạch Đằng (nhà ông Phạm Văn Du), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 0201420815
Người đại diện: TRẦN VĂN QUYẾT
Thôn Bạch Đằng (nhà ông Đặng Văn Trường), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 0201001236
Người đại diện: CHIEN, CHUN-SHENG
Thôn Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU KỲ

Mã số thuế: 0200943121
Người đại diện: Phạm Thị Đạt
Xã Lưu kỳ - - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN ĐÁ BẠC

Mã số thuế: 0201039166
Người đại diện: TRẦN VĂN THẮNG
Thôn Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM

Mã số thuế: 0200767412
Người đại diện: NGUYỄN TUYẾT NHUNG
Xóm Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LƯU KỲ

Mã số thuế: 0201060249
Người đại diện: Đào Văn Lợi
thôn Hang Lương - Xã Lưu Kỳ - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.