Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã huống thượng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TANG QINGXIN

Mã số thuế: 4601596190
Người đại diện: CAO VĂN THIẾT
Xóm Bầu, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN VIỆT

Mã số thuế: 4601591636
Người đại diện: HOÀNG THỊ THU
Xóm Sộp, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NEXPRESS

Mã số thuế: 4601584558
Người đại diện: TRẦN LÊ THÁI
Xóm Cậy, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG KIM LỢI

Mã số thuế: 4601583321
Người đại diện: NGUYỄN KIM LỢI
Xóm Bầu, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ MINH QUANG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601581691
Người đại diện: LÊ QUANG ĐỨC
Xóm Già, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601515811
Người đại diện: PHẠM THỊ LÊ
xóm Cậy, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam