Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hoằng trường


CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TCG

Mã số thuế: 2803087548
Người đại diện: LÊ PHẠM CƯƠNG
Số nhà 06, đường số 1 thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2803083254
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Khu du lịch Linh Trường, thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2803079378
Người đại diện: NGUYỄN ANH TUẤN
Số nhà 18 đường 510B, Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 279

Mã số thuế: 2803065689
Người đại diện: NGUYỄN HỮU QUYỀN
Số nhà 84B, đường 510B, Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI GOLDENLAND HẢI TIẾN

Mã số thuế: 2803061081
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HIẾU
Số 86,đường ĐH-HH31, thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI HIỆP

Mã số thuế: 2803058258
Người đại diện: LÊ XUÂN HẢI
MB 26 LK01 Lô 13 Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN THANH PHÁT

Mã số thuế: 2803053436
Người đại diện: LÊ ANH NGỌ
Số nhà 48, Đường 510B, Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAPI NGỌC ANH

Mã số thuế: 2803037120
Người đại diện: PHẠM VĂN NGỌC
Số nhà 40 đường 510, thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HẢI TIẾN XANH

Mã số thuế: 2803035821
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TOÀN
Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV LINH HÒA PHÁT

Mã số thuế: 2803025358
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LINH
Số nhà 02 đường 22m Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM MẠNH TÂN

Mã số thuế: 2803025206
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG TÂN
Thôn 4, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÙNG VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 2802990228
Người đại diện: LÊ VĂN HÙNG
Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG C&C

Mã số thuế: 2803014740
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CHÂU
Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN NHUNG

Mã số thuế: 2802986831
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHUNG
Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH QUỲNH ANH

Mã số thuế: 2802988349
Người đại diện: HÀ THỊ THANH
Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TÌNH HẢI

Mã số thuế: 2802988370
Người đại diện: LÊ PHẠM HẢI
Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHÚC THANH HÓA

Mã số thuế: 2802954501
Người đại diện: LÊ THỊ HỒNG DUNG
Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỮU CHIẾN

Mã số thuế: 2802910550
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CHIẾN
Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LINH

Mã số thuế: 2802910582
Người đại diện: LÊ TRƯỜNG LINH
Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KIM THOA

Mã số thuế: 2802910624
Người đại diện: LÊ THỊ THOA
Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802909989
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CBHS THUỶ THỂ

Mã số thuế: 2802582885
Người đại diện: LÊ PHẠM THỂ
Nhà bà Lê Thị Thủy, thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HẠNH

Mã số thuế: 2802840825
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV HẬU CẦN NGHỀ CÁ THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802537515
Người đại diện: LÊ VĂN CƯƠNG
Nhà ông Lê Văn Cương, thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH VỤ

Mã số thuế: 2802811969
Người đại diện: LÊ THỊ MINH
Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam