Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã gia minh


CÔNG TY TNHH HÀ MY HP

Mã số thuế: 0202191188
Người đại diện: LÊ DIỆP ANH
Lô 42 Khu Tái Định Cư, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 2WAYS PACKING

Mã số thuế: 0202182112
Người đại diện: LƯU ĐÌNH THỦY
Thôn 2 (tại nhà bà Bùi Thị Thuỳ), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM HẢI MINH

Mã số thuế: 0202179536
Người đại diện: TRẦN HOÀNG LANH
Đầm Cống 2 ( tại nhà ông Nguyễn Văn Hoa), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH AN PHÚ

Mã số thuế: 0202178892
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG QUÂN
Xóm 1 ( tại nhà ông Đào Duy Thành ), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&V

Mã số thuế: 0202130481
Người đại diện: HOÀNG KIM THI
Khu Tái định cư Gia Minh (tại nhà ông Nguyễn Đức Vị), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG DÙNG 186

Mã số thuế: 0202158261
Người đại diện: VŨ VĂN DÙNG
Thôn 1 (tại nhà ông Vũ Văn Dùng), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ANH KHOA

Mã số thuế: 0202151234
Người đại diện: LÊ ĐỨC NGỌC
Thửa đất số 02+03 Đầm Cống 2, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÁ BẠC

Mã số thuế: 0202135514
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Xóm 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Hương), thôn Đá Bạc, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIMEXCO HTB

Mã số thuế: 0202146643
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC Ý
Đội 1, thôn Đá Bạc (tại nhà Ông Vũ Trọng Linh), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẢI THÀNH

Mã số thuế: 0202136620
Người đại diện: ĐỖ THÀNH ĐẠT
Thửa đất số 02+03 ,Đầm Cống 2, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂM

Mã số thuế: 0202131654
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC NHÂM
Thôn 2 (tại nhà Ông Nguyễn Đức Nhâm), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0202093790
Người đại diện: BÙI ĐÌNH TÂM
Thôn Đá Bạc (nhà ông Bùi Đình Tâm) , Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY XANH HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0202083753
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
Thôn 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Phương Loan), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 0202071282
Người đại diện: PHẠM XUÂN QUANG
Xóm 1, thôn Đá Bạc (tại nhà ông Vũ Văn Quyền), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯƠNG KINH

Mã số thuế: 0202050733
Người đại diện: NGUYỄN THẾ NGỌC
Thôn 2, Khu tái định cư ( tại trạm cấp nước Gia Minh), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0202046286
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUỲNH
Đội 4, Thôn Thủy Minh (Tại nhà ông Nguyễn Văn Quỳnh), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0202034001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHƯỜNG
Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Nhường), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC HUY

Mã số thuế: 0202017084
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỮU
Thôn 2 (Tại nhà Ông Nguyễn Văn Hữu), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0201899940
Người đại diện: Đào Hải Mạnh
Thôn Thủy Minh - Xã Gia Minh - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG MINH

Mã số thuế: 0201298280
Người đại diện: LÊ HỒNG CÁT
Xóm 4, thôn Thủy Minh (tại nhà ông Lê Hồng Cát), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGÂN DUYÊN

Mã số thuế: 0201649186
Người đại diện: ĐINH THẾ QUỲNH
Xóm II (nhà ông Nguyễn Văn Thư), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG GIA MINH - MINH ĐỨC 2

Mã số thuế: 0201650819
Người đại diện: VŨ THỊ THUẦN
Thôn 3 + Thôn 4, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 168

Mã số thuế: 0201734473
Người đại diện: VŨ ĐẮC DŨNG
Xóm 4 (tại nhà ông Vũ Đình Thắng), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN MINH NGHĨA

Mã số thuế: 0201805283
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN NGỌC
Khu ven sông Đá Bạc, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201809915
Người đại diện: PHẠM VĂN HÀO
Thôn 4 (tại nhà bà Nguyễn Thị Luyn), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam