Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đồng văn


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TĂNG XUÂN

Mã số thuế: 2902171790
Người đại diện: LÊ VĂN TĂNG
Xóm Thung Mòn, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN FUTURE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902143659
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN NAM
Xóm Nhà Tra, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG VQB - CHI NHÁNH THỦY ĐẶC SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 3101021403-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỰC
Xóm Tiến Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2902096374
Người đại diện: LÊ VĂN PHƯƠNG
Nhà ông Lê Văn Phương, Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ BÌNH

Mã số thuế: 2902071764
Người đại diện: HÀ VĂN BÌNH
Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2901986494
Người đại diện: ĐINH XUÂN BÌNH
Xóm Bục, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 2901048593
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Xã Đồng văn - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VĂN 3

Mã số thuế: 2901049082
Người đại diện: Trần Khắc Hoà
Xã Đồng văn - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH THU TÀI

Mã số thuế: 2901854314
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT TÀI
Xóm Tân Đông, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 2901888680
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN TIỆP
Xóm Nhà Tra, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KIM VIỆT

Mã số thuế: 2900723196
Người đại diện: TẠ QUANG BỬU
Thôn Bục, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN THÀNH DANH

Mã số thuế: 2901836925
Người đại diện: PHẠM CÔNG LÝ
Xóm Tân Đông, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2901722156
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Xóm Tân Diên, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901716515
Người đại diện: Phạm Văn Bình
Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VĂN II

Mã số thuế: 2901049702
Người đại diện: Đinh Văn Tân
Xã Đồng văn - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VĂN I

Mã số thuế: 2901049491
Người đại diện:
Xã Đồng văn - - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE Ô TÔ KIỀU CƯỜNG

Mã số thuế: 2901433796
Người đại diện: Bùi Bá Cường
Ngã ba Đồng Lau, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỆT LINH

Mã số thuế: 2901047310
Người đại diện: Phạm Văn Việt
Xóm Tân Diên, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC SỰ

Mã số thuế: 2900275628
Người đại diện: Nguyễn Như Phúc
Nhà ông Nguyễn Như Phúc, xóm Vĩnh Thành, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901138335
Người đại diện: Nguyễn Hữu Nghĩa
Văn phòng mỏ Nậm Giọn, xóm Văn Sơn, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam