Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông thọ


CÔNG TY TNHH LOVELY HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301267145
Người đại diện: ĐỖ LONG VŨ
Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QA HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301264634
Người đại diện: NGUYỄN SỸ QUẢNG
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TCL

Mã số thuế: 2301262605
Người đại diện: NGÔ THỊ THÙA
Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NATURAL HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301261048
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CLOVER HAIR

Mã số thuế: 2301261055
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHÂU CHÂU - CHI NHÁNH BẮC NINH

Mã số thuế: 0700873320-003
Người đại diện: LÊ MINH CHÂU
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ANBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301260132
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SỸ
Thôn Đông Xuất , Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG VẬN

Mã số thuế: 2301260069
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TÚMO, YINGQIN
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIKIHAIR

Mã số thuế: 2301259867
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHI
Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN LỢI

Mã số thuế: 2301259747
Người đại diện: MẪN VĂN KHẮC
Lô G4 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DSI VINA

Mã số thuế: 2301259056
Người đại diện: LEE KYOUNGSIK
Lô G1-5, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BB HAIR

Mã số thuế: 2301259190
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẢO
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NASA HAIR

Mã số thuế: 2301257732
Người đại diện: ĐỖ NGỌC CHI
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUX HAIR

Mã số thuế: 2301256591
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LIÊN
Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHI HAIR

Mã số thuế: 2301256425
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG CHI
Đường 271, Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UBO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 2301256224
Người đại diện: ĐẶNG THỊ MỸ LINH
Lô H1-2, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VÀ DỊCH VỤ SM

Mã số thuế: 2301256111
Người đại diện: ĐỖ THỊ LIÊM
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GREEN TECH MEDICAL

Mã số thuế: 2301255622
Người đại diện: NGUYỄN VĂN GIÁP
Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FLYHAIR

Mã số thuế: 2301253495
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC KHỞI
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XNK AT

Mã số thuế: 2301253174
Người đại diện: BÙI TUẤN ANH
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HANA HAIR FACTORY VIET NAM

Mã số thuế: 2301253199
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DIỆN
Thôn Đông Bích , Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SARA

Mã số thuế: 2301252438
Người đại diện: TRẦN TRUNG HIẾU
Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ANT HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301252283
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TỈNH
Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ANBII HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301251434
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TDK

Mã số thuế: 2301251219
Người đại diện: LƯU THỊ THUẬT
Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam