Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đồng liên


CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HKT

Mã số thuế: 4601594348
Người đại diện: LÊ DUYÊN DỰ
Xóm Toàn Thắng 1, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QN AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4601589027
Người đại diện: TRẦN VĂN QUÝT
xóm Đồng Vạn, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LẬP PHÁT

Mã số thuế: 4601584519
Người đại diện: TRẦN VĂN VƯỢNG
Xóm Toàn Thắng 1, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ LUYỆN KIM LÂM ANH

Mã số thuế: 4601573852
Người đại diện: ĐẶNG VĂN THÀNH
xóm Toàn Thắng 1 , Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG KIM

Mã số thuế: 4601572873
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỒNG
Xóm Toàn Thắng 1, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QTS MEDIA

Mã số thuế: 4601570241
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN QUẢNG
xóm Trà Viên, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TUỆ MINH

Mã số thuế: 4601566799
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẾ
Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XNK LINH AN

Mã số thuế: 4601540381
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4600404587
Người đại diện: Nguyễn Xuân An
UBND xã Đồng Liên - Xã Đồng Liên - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên.

UBND XÃ ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4600502601
Người đại diện:
Đồng Liên - Xã Đồng Liên - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên.

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4600669449
Người đại diện: Dương Xuân Mười
Xã Đồng Liên - Xã Đồng Liên - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÚC GANG TUẤN QUỲNH

Mã số thuế: 4600795210
Người đại diện: BÙI VĂN TUẤN
Xóm Đồng Vạn, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ TRANG TRÍ NỘI THẤT HUỆ DUNG

Mã số thuế: 4601184849
Người đại diện: Nguyễn Thị Dung
Đồng Cão - Xã Đồng Liên - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên.

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VIỆT HẢI ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4601253813
Người đại diện: Nguyễn Văn Hải
Xóm Bo - Xã Đồng Liên - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên.