Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã cu prong


CÔNG TY TNHH DONKIHOTE

Mã số thuế: 6001746377
Người đại diện: LÊ QUANG TÀI
Thôn 7, Xã Cư Prông, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM XĂNG DẦU THIÊN THANH

Mã số thuế: 6001672414
Người đại diện: HÀ THỌ TÙNG
Thôn 6, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ DUY BÌNH GIANG

Mã số thuế: 6001575393
Người đại diện: VŨ DUY NGHĨA
Thôn 7, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

UBND XÃ CƯ PRÔNG

Mã số thuế: 6000515183
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhiên
Xã Cư Prông,, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Mã số thuế: 6000816198
Người đại diện: Mai Thị Loan
Thôn 15, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 6001101717
Người đại diện: Phạm Đức Tân
Thôn 15, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

TRƯỜNG MÂM NON TUỔI HỒNG

Mã số thuế: 6001206519
Người đại diện: Trần Thị Hòa
Thôn 15, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

UBND XÃ CƯ PRÔNG

Mã số thuế: 6000515183-001
Người đại diện:
Xã Cư Prông, Xã Cu Prong, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk