Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã bình thắng


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TRẦN TUẤN - KHO 77.

Mã số thuế: 4612001118
Người đại diện: VÕ TIẾN HÙNG
Ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI CÂY XANH LIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0301439633-001
Người đại diện: VÕ THỊ BÍHC LIÊN
34 - 36C Xa lộ Hà Nội, ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0303861456-001
Người đại diện: HỨA THÀNH TÂM
44C xa lộ Hà Nội, ấp Bình Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÚ KIM PHÁT.

Mã số thuế: 3601451644
Người đại diện: PHAN TRƯƠNG HIỆP
108 xa lộ Hà Nội, ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH DNTN HOAI PHÚC - KHO HÀNG

Mã số thuế: 3600523462-001
Người đại diện: PHAN THỊ BÉ
Số 3/3C Xa lộ Hà Nội, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN B & D

Mã số thuế: 3700818558
Người đại diện: BÙI ANH BÌNH
Số 216B, ấp Trung Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HÙNG - KHO HÀNG

Mã số thuế: 0304700067-001
Người đại diện: LÊ TẤN BÊN
Ấp Bình Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẤT ĐẠT

Mã số thuế: 0303603007-001
Người đại diện: Lê Tất Chinh
Ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN TÂN MINH TRUNG.

Mã số thuế: 0302068798-001
Người đại diện: NGHIÊM THỊ HẢI
15/10, ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI

Mã số thuế: 0302192499-004
Người đại diện: VÕ NHẬT HÙNG
Ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THƯỢNG PHÁT.

Mã số thuế: 3600869460-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THƯỢNG
Tổ 14, ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG GIA

Mã số thuế: 0900402738-003
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THƠM
Số 44C Xa lộ Hà Nội, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẤT MỚI

Mã số thuế: 3700606200-002
Người đại diện: ĐÀO LÝ
Khu công nghiệp dệt may Bình An, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 3602156786-001
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC LÂM
Số 33/7 ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM TẠI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0301872364-003
Người đại diện: HOÀNG ĐÌNH QUẢNG
Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Mã số thuế: 0100104563-007
Người đại diện: ĐỖ NGỌC TUẤN
Số 59C, ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO PHƯỚC THÁI.

Mã số thuế: 0303987843-001
Người đại diện: PHẠM VĂN BÁ QUYỀN
Số 10/1, tổ 1, ấp Quyết Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM - NHÀ MÁY DÂY ĐIỆN TỪ

Mã số thuế: 3600253537-006
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KIỀU
Ấp Quyết Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠNH - KHO HÀNG VĂN THỌ

Mã số thuế: 0301835443-002
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỌ
280C,ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÊ VÔ TÔ

Mã số thuế: 0304276391-001
Người đại diện: LÊ VIỆT TOÀN
333A, xa lộ Hà Nội, ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI PHÚ AN KHANG

Mã số thuế: 0304113799-001
Người đại diện: TẠ THỊ HỒNG CHÍNH
Ấp Quyêt Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC HƯNG

Mã số thuế: 0303891348-001
Người đại diện: HUYNH TẤN CƯỜNG
280, ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA LỢI

Mã số thuế: 4612001236
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG KIÊN
16 xa lộ Hà Nội, ấp Hiệp Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CÁP VIỄN THÔNG

Mã số thuế: 3600253537-003
Người đại diện: TRẦN VĂN QUÂN
Ấp Quyết Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THAN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 3700671168
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY
Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam