Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã bình tấn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN PHÁT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402191042
Người đại diện: BÙI VĂN HIỆP
Ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402180266
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG NHÂN
Số 5, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LENL

Mã số thuế: 1402175065
Người đại diện: LA VĂN SÒ
Đường Bình Thành 4, Ấp 2, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TTB

Mã số thuế: 1402164754
Người đại diện: TRIỆU THỊ MỘNG TUYỀN
Số 106, ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH PHỤNG

Mã số thuế: 1402141122
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
Ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 51

Mã số thuế: 1400103562-024
Người đại diện: MAI VĂN HÒA
Ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

ĐỊA BÀN XÃ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1401873518
Người đại diện:
Xã Bình Tấn - Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

XÃ BÌNH TẤN - CQT

Mã số thuế: 1402026112
Người đại diện:
ấp 1 - Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC CHÂU TUẤN

Mã số thuế: 1402032518
Người đại diện: NGUYỄN THANH TUẤN
Số 09, Ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN HOÀNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402097392
Người đại diện: Đỗ Thanh Cần
Ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH HẢI

Mã số thuế: 1402111311
Người đại diện: NGUYỄN THANH HẢI
Số 455, ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM DUNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1401918938
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐÚNG
Số 637, ấp III, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẮC DẦU

Mã số thuế: 1402017492
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LƯỞNG
Số 44, Ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LĂM VĂN SÔNG HẬU

Mã số thuế: 1402105396
Người đại diện: ĐÀO VĂN LĂM
Ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400646590
Người đại diện: Nguyễn Thị Hiển
ấp 3 - Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400646456
Người đại diện: Võ Quốc Hộ
ấp 3, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 1400619484
Người đại diện: Nguyễn Thanh Danh
Số 433, ấp 3, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI HÙNG

Mã số thuế: 1400616067
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
ấp 3, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN QUỐC THUẦN

Mã số thuế: 1401571683
Người đại diện: TẠ QUỐC THUẦN
Số 789, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

DNTN LỢI TÀI

Mã số thuế: 1401106083
Người đại diện: Đào Minh Nhựt
ấp 4 - Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DNTN MỸ NHUNG

Mã số thuế: 1401092112
Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Số 209, ấp 4, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TẤN 2

Mã số thuế: 1400756459
Người đại diện: Nguyễn Văn Được
ấp 3 - Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TẤN 1

Mã số thuế: 1400755279
Người đại diện: Lê Thanh Phục
ấp 3, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DNTN TƯ THẮNG

Mã số thuế: 1400664279
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Tổ 1, ấp 4, xã Bình Tấn - - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp.

DOANH NGHIỆP TN TUẤN CẢNH

Mã số thuế: 1401307110
Người đại diện: NGUYỄN VĂN XOÁI
Số 789, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam