Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã bình hòa nam


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TS FISHING

Mã số thuế: 1102017205
Người đại diện: HÀ KIẾN HIỀN
Ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÔ TÔ SHOW HOÀNG NAM

Mã số thuế: 1102017163
Người đại diện: MAI NGUYỄN HOÀI NAM
Ấp 2 (Thửa đất số 1117), Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒ ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 1102004319
Người đại diện: HỒ VĂN MƯỜI
Thửa đất số 110, tờ bản đồ số 4, ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯỚC BÌNH HÒA

Mã số thuế: 1101977107
Người đại diện: VÕ NGUYỄN MẠNH QUỲNH
Đường tỉnh 816, ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÊ GIA BÌNH HÒA

Mã số thuế: 1101976985
Người đại diện: LÊ THỊ MINH TRÍ
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIETNAM ENERGY INVESTMENT

Mã số thuế: 1101969579
Người đại diện: KIỀU HOÀNG MINH
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR PARK LA

Mã số thuế: 1101965493
Người đại diện: TRẦN NGỌC NHẬT
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HG SOLAR PARK LONG AN

Mã số thuế: 1101965486
Người đại diện: TRẦN NGỌC NHẬT
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ROYAL SUN SOLAR VIETNAM

Mã số thuế: 1101965253
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TROIS
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH HÒA NAM

Mã số thuế: 1101962982
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THIỆN
Tỉnh lộ 818, Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỢI GIA HƯNG

Mã số thuế: 1101953794
Người đại diện: KHA THÀNH TRUNG
Ấp 1, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HM VINA

Mã số thuế: 1101943972
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH
Thửa số 1951, Ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC DỰ- CHI NHÁNH BÌNH HÒA NAM

Mã số thuế: 1101894404-009
Người đại diện: HUỲNH QUỐC DỰ
số 179, ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI KA TẠI LONG AN

Mã số thuế: 3700769325-002
Người đại diện: TRẦN THỊ THU
Thửa đất số 1095, tờ bản đồ số 11, Ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU LONG AN ( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )

Mã số thuế: 1101912653
Người đại diện: Trần Ngọc Nhật
ấp 3 - Xã Bình Hòa Nam - Huyện Đức Huệ - Long An.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAMSOLAR (NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )

Mã số thuế: 1101912660
Người đại diện: Nguyễn Hải Tâm
ấp 3 - Xã Bình Hòa Nam - Huyện Đức Huệ - Long An.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THOẠI MAI ĐỨC HUỆ

Mã số thuế: 1101926783
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI
Thửa 341 TBĐ số 6, ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SOLAR CITY LA

Mã số thuế: 1101896793
Người đại diện: LÊ ĐỨC NGA
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Mã số thuế: 1101919955
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG NHUNG
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP QUỐC DANH

Mã số thuế: 1101918461
Người đại diện: NGUYỄN PHÚ DANH
Cây xăng Bình Hòa Nam, số thửa 1854, ĐT 816, ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 1101916457
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG
Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC OHSAWA

Mã số thuế: 0312795591-003
Người đại diện: TRƯƠNG KIM HÙNG
Thửa đất số 05, Ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ THANH NHỊ

Mã số thuế: 1101912759
Người đại diện: LÊ THANH NHỊ
số 971, Đường 816, ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VINA GREEN ENERGY LA

Mã số thuế: 1101896761
Người đại diện: TRƯƠNG CAO HẢI
ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SUN SOLAR LA

Mã số thuế: 1101897155
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HOÀNG
ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam