Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường trường lạc


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LÂM GIA

Mã số thuế: 1801730049
Người đại diện: LÂM TRƯỜNG GIANG
Số 338 Khu vực Trường Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI HOA

Mã số thuế: 1801729068
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOA MAI
Số nhà 109 khu vực Bình Thuận, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HIẾU VƯƠNG

Mã số thuế: 1801727952
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ HIẾU
56 KV Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯƠNG XUÂN

Mã số thuế: 1801726067
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG DANH
Số 11, Khu vực Trường Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH SANG PHÁT

Mã số thuế: 1801720386
Người đại diện: NGUYỄN MINH SANG
Số 14, KV Bình Lợi, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIÊN ÂN

Mã số thuế: 1801707272
Người đại diện: TRƯƠNG TRÍ TOÀN
551 Khu vực Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THU THU NGÂN

Mã số thuế: 1801693446
Người đại diện: LÊ VĂN PHÚ
119, Khu vực Bình Hòa, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME GIẢI TRÍ 62

Mã số thuế: 1801683021
Người đại diện: VÕ THANH THẢO
246, KV Trường Hòa, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TBK

Mã số thuế: 1801675567
Người đại diện: NGUYỄN BÍCH TUYỀN
Số 92, KV Tân Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ THẮNG THỊNH

Mã số thuế: 1801663674
Người đại diện: HUỲNH TẤN THẮNG
211, KV Bình Thuận, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN LINH

Mã số thuế: 1801658353
Người đại diện: PHAN HỒNG TẤN
Số 355/57, khu vực Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thạch Thị Ngọc Minh

Mã số thuế cá nhân: 1801535048
Người đại diện: Thạch Thị Ngọc Minh
Quận Ô Môn, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MINIMARTHOUSE

Mã số thuế: 1801648210
Người đại diện: ĐẶNG CHUNG THÀNH
219A, Tỉnh lộ 923, Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ LONG ĐỈNH

Mã số thuế: 6300290727-001
Người đại diện: NGUYỄN MINH LONG
KV Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG LÊ ĐANG

Mã số thuế: 1801306094
Người đại diện: LÊ VĂN ĐANG
001, khu vực Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NAM BẢO LONG

Mã số thuế: 1801315606
Người đại diện: HÀ THANH DŨNG
Ấp Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1801336860
Người đại diện: Lê Thị Bích Dung
KV Tân Thạnh - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1801367298
Người đại diện: Đỗ Thanh Hải
192 KV Tân Bình - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỖ CHÍ THIỆN

Mã số thuế: 1801478914
Người đại diện: ĐỖ CHÍ THIỆN
005, Kv. Trường Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ AN PHƯƠNG

Mã số thuế: 1801524462
Người đại diện: PHẠM VĂN THẮNG
389 Khu vực Bình Thuận, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA MỸ PHẨM NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 1801553022
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG NAM
398, Tỉnh lộ 923, Khu vực Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN GIA KHANG

Mã số thuế: 1801597679
Người đại diện: LÊ THỊ PHƯƠNG
Số 349, KV Tân Qui, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN COFFEE

Mã số thuế: 1801607863
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHU
700 KV Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG THÁI SƠN

Mã số thuế: 1801611965
Người đại diện: THÁI QUANG HUÂN
40, KV Tân Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH THIÊN

Mã số thuế: 1801318491
Người đại diện: Nguyễn Văn Liệt
Ấp Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam