Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường hoà thuận


CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC GIẢI TRÍ SỰ KIỆN LONG FLY

Mã số thuế: 0402170481
Người đại diện: LÊ THANH LONG
35/46 Trưng Nhị, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHÁNH TOÀN

Mã số thuế: 0400394849
Người đại diện: ĐẶNG XUÂN DIỆP
K59/6 Núi Thành, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 0400359273
Người đại diện: BÙI TRƯỚC
68 Núi Thành, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam