Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại km2


HOP NHAT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế: 0500585815
Người đại diện: ĐỖ VĂN HẢI
Km2, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam