Tra cứu tên người đại diện pháp luật ZHANG YA BO


CÔNG TY TNHH SANHUA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0201900593
Người đại diện: ZHANG YA BO
Thửa đất B16, B17, B18, B19, B20, B21 thuộc lô đất CN6 Khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SANHUA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0201914606
Người đại diện: Liang Ming Chun
Thửa đất B16, B17, B18, B19, B20, B21 thuộc lô đất CN6 Khu c - Xã Hồng Phong - Huyện An Dương - Hải Phòng.