Tra cứu tên người đại diện pháp luật V� V�n Hi�n


CÔNG TY TNHH PHAN VŨ ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801255707
Người đại diện: VŨ THỊ HIỀN
Số 16 Trạng Trình, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vũ TUấN HIệP

Mã số thuế cá nhân: 0316889138
Người đại diện: Vũ TUấN HIệP
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

PHẠM VĂN HIẾU

Mã số thuế: 3603808956
Người đại diện: PHạM VăN HIếU
10/1, Huỳnh Văn Nghệ, KP 2 - Phường Bửu Long - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.

Vương Thị Bé Hiền

Mã số thuế cá nhân: 0316771104
Người đại diện: Vương Thị Bé Hiền
Quận 12, TP Hồ Chí Minh