Tra cứu tên người đại diện pháp luật VŨ ĐÔNG KHÁNH


NGUYỄN VŨ ĐÔNG KHÁNH

Mã số thuế: 1301058693
Người đại diện: Nguyễn Vũ Đông Khánh
ấp Đại Thôn - Xã Thạnh Phong - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre.

Nguyễn Vũ Đông Khánh

Mã số thuế cá nhân: 8004617380
Người đại diện: Nguyễn Vũ Đông Khánh
Huyện Thạnh Phú, Bến Tre