Tra cứu tên người đại diện pháp luật VĂN THỊ TUYẾT MAI


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ THỊ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 3301532846
Người đại diện: VĂN THỊ TUYẾT MAI
27/99 Đặng Huy Trứ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Văn Thị Tuyết Mai

Mã số thuế cá nhân: 8338301001
Người đại diện: Văn Thị Tuyết Mai
Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Văn Thị Tuyết Mai

Mã số thuế cá nhân: 4001236460
Người đại diện: Văn Thị Tuyết Mai
Thành phố Hội An, Quảng Nam