Tra cứu tên người đại diện pháp luật Võ Văn Thành Chương


CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 38, Hùng Vương, khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-007
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 359, Hùng Vương, khóm 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-006
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 359, khóm 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-002
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 88/13, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN CHÂU CHƯƠNG SỐ 6

Mã số thuế: 1400494242-003
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Khóm 5, Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG SỐ 8

Mã số thuế: 1400494242-005
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 98, khóm Phú Mỹ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-001
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 281, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-008
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Số 81, Lê Lợi, khóm 1, Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-009
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Quốc lộ 80, ấp Phú Thuận, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG HOUSE

Mã số thuế: 1402126325
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Lầu 1, Đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG

Mã số thuế: 1400494242-010
Người đại diện: VÕ VĂN THÀNH CHƯƠNG
Đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam