Tra cứu tên người đại diện pháp luật Võ Thị Ngọc Tú


VÕ THỊ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 0302532804-001
Người đại diện: Võ Thị Ngọc Tú
144 Đội Cung P.09 - Phường 9 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh.

Võ Thị Ngọc Tú

Mã số thuế cá nhân: 0302532804
Người đại diện: Võ Thị Ngọc Tú
Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH STAR ONE

Mã số thuế: 0315938110
Người đại diện: VÕ THỊ HỒNG NGỌC TÚ
21/36F Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam