Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trần Thị Kiều Phụng


TRẦN THỊ PHỤNG KIỀU

Mã số thuế: 2100128776
Người đại diện: Trần Thị Phụng Kiều
Khóm 1 - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh.

Trần Thị Kiều Phụng

Mã số thuế cá nhân: 8118702382
Người đại diện: Trần Thị Kiều Phụng
Huyện Châu Thành, Đồng Tháp