Tra cứu tên người đại diện pháp luật Thân Trọng Thắng


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯNG MẠI THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 5700515250
Người đại diện: THÂN TRỌNG THẮNG
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN FUGO QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702017476
Người đại diện: THÂN TRỌNG THẮNG
Số nhà 42A, đường Phan Đăng Lưu, tổ 17, khu 2, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ TOPTAX

Mã số thuế: 5702040926
Người đại diện: THÂN TRỌNG THẮNG
Số 10, Trần Cao Vân, Tổ 4, Khu 2A, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam