Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN VĂN TRAI


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 3602578428
Người đại diện: TRẦN VĂN TRAI
Số 235, Phạm Văn Thuận, KP 2, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 3602578428-001
Người đại diện: Trần Văn Trai
105/521, KP1, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Trần Văn út Trai

Mã số thuế cá nhân: 5800364608
Người đại diện: Trần Văn út Trai
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng