Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN THIỆN TỪ


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN CHÂU

Mã số thuế: 0304899808-002
Người đại diện: TRẦN LÊ TỪ THIỆN
878/1 khu phố 10, đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN CHÂU

Mã số thuế: 0304899808
Người đại diện: TRẦN LÊ TỪ THIỆN
18 Lô A, Khu Dân Cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRầN Lê Từ THIệN

Mã số thuế cá nhân: 0316002758
Người đại diện: TRầN Lê Từ THIệN
Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh