Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO


Trần Thị Tuyết Đào

Mã số thuế cá nhân: 0302677246
Người đại diện: Trần Thị Tuyết Đào
Quận 5, TP Hồ Chí Minh

TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO

Mã số thuế: 0302677246-001
Người đại diện: Trần Thị Tuyết Đào
Chợ Kim Biên Sạp 22+23 Tổ 1 P.13 - Phường 13 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh.