Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN QUỐC DIỆU


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ THUÊ TÀU HỒNG HẢI LONG

Mã số thuế: 0303832494
Người đại diện: Trần Quốc Diệu
92 Đường 14, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG TIỀN - PHÚ PHONG

Mã số thuế: 1501109754
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC THÁITRẦN NGUYỄN DIỆU HIỀN
Số 75/2H khóm 4, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam