Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRƯƠNG THANH VÔ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG SANG

Mã số thuế: 1100816643
Người đại diện: TRƯƠNG THANH VÔ
Khu vực 1, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

Trương Thanh Vô

Mã số thuế cá nhân: 1100665088
Người đại diện: Trương Thanh Vô
Huyện Đức Huệ, Long An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NHÀ ĐẤT KHÁNH HÙNG

Mã số thuế: 1101980526
Người đại diện: TRƯƠNG THANH VÔ
Đường tỉnh 822, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV TV NHÀ ĐẤT KHÁNH HƯNG - CHI NHÁNH ĐỨC HUỆ

Mã số thuế: 1101788237-004
Người đại diện: TRƯƠNG THANH VÔ
Đường 822 khu phố 1, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam